Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company)

Raport bieżący nr 20/2020 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28.07.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregiste_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.06.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne…