Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne…

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję.( Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Emitenta, tj. Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie _dalej jako: „Emitent”_, niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Panią Agnieszka Gujgo rozpoczynającej się w dniu 3…

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 07.06.2021r, otrzymał od spółki Damar Patro UÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14494537, w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej…