Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)

Raport bieżący nr 21/2020

Zarząd spółki pod firmą Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, informuje, o oczywistej omyłce pisarskiej w treści raportu bieżącego 19/2020 z dnia 25.06 2020 roku.

W polskiej wersji raportu bieżącego omyłkowo podano:

„Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 25.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”
Prawidłowa treść to:
„Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 25.06.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”
Omyłka polegała na określeniu błędnego roku w którym odbyło się NWZA.
Pozostała treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn informs about an obvious clerical error that occurred in the current report no 19/2020 of 25/06/2020.

There was incorrect wording in the Polish version of the report:

„Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 25.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki..”
While the proper text is:
„Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 25.06.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”
The mistake concerns to incorrectly indicated year of the EGMoS.
The remaining part of the report is unchanged.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu