Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021).

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021).

Raport bieżący nr 25/2020

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2020 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2021 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2021 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 31.08.2021r.
Jednocześnie Zarząd Investment Friends SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

The Management Board of Investment Friends SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2020/2021.
Quarterly reports will be published by the Company in 2020 and in 2021 on the following dates:
The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2020-2021 will be published on 25.11.2020.
The separate financial statements for the first half of the financial year 2020-2021 will be published on 22.02.2021.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2020-2021 will be published on 29.04.2021.
The separate annual financial statements for the financial year 2020-2021 will be published on 31.08.2021.
At the same time, the Management Board of Investment Friends SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

 

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu