Przekazanie drugiej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014 r.

Przekazanie drugiej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014 r.

Raport bieżący nr 150/2014

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 141/2014 z dnia 08.11.2014 r. informuje, że w dniu 09.12.2014 r. przekazał na rachunek bankowy pożyczkobiorcy – spółki TOP Marka S.A z siedzibą w Poznaniu kwotę 3.000.000,00 zł tytułem drugiej transzy pożyczki w ramach łączącej strony umowy pożyczki z dnia 07.11.2014 r.

Aktualne zadłużenie TOP Marka S.A. wobec Emitenta uwzględniając przekazaną w dniu 09.12.2014r. drugą transzę pożyczki wynosi 7.650.000,00 zł.

Druga transza pożyczki przekazana została na dotychczasowych warunkach i z zabezpieczeniem określonym w umowie pożyczki z dnia 07.11.2014 r. Emitent uznał, że uzyskane na chwilę obecną zabezpieczenie jest wystarczające dla zagwarantowania uzyskania zwrotu całości udzielonej pożyczki na rzecz TOP Marka S.A.

Emitent informuje, że kolejne transze pożyczki w kwocie do 4.000.000,00 zł zgodnie z treścią Umowy z dnia 07.11.2014r. mogą zostać przekazane na rzecz Pożyczkobiorcy według uznania Emitenta, w zakresie zarówno co do terminu przekazania tej części pożyczki oraz warunków. W szczególności Emitent informuje, że będzie miał prawo przed przekazaniem kolejnej transzy pożyczki zażądać od TOP Marka S.A. dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienia innych dodatkowych warunków według własnego uznania.