Wypowiedzenie umowy animatora emitenta

Wypowiedzenie umowy animatora emitenta

Raport bieżący nr 158/2014

Zarząd Innestment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 23-12-2014 roku Spółka uzyskała informację o skutecznym złożeniu wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawartej z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej. Zgodnie z treścią złożonego wypowiedzenia termin rozwiązania przedmiotowej umowy nastąpi z dniem 31 stycznia 2015 roku.