Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 159/2014

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Podmiot blisko osób obowiązanych w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym

w dniu 19.12.2014 r. zbył 24 516 akcji Emitenta, po cenie 1,00 zł za 1 akcję,
w dniu 22.12.2014 r. zbył 7 855 akcji Emitenta po cenie 0,94 zł za 1 akcję,
w dniu 17.12.2014 r. nabył 12 460 akcji Emitenta po cenie 1,05 zł za 1 akcję,
w dniu 18.12.2014 r. nabył 3 474 akcji Emitenta po cenie 1,05 zł za 1 akcję,
w dniu 19.12.2014 r. nabył 25 938 akcji Emitenta po cenie 0,99 zł za 1 akcję,
w dniu 22.12.2014 r. nabył 61 427 akcji Emitenta po cenie 0,92 zł za 1 akcję,
w dniu 23.12.2014 r. nabył 83 291 akcji Emitenta po cenie 0,88 zł za 1 akcję.

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w dniach od 17 do 23 grudnia 2014 r. podmiot blisko związany Członkami Rady Nadzorczej nabył łącznie 154 216 akcji Emitenta po średniej cenie 0,91 złotych za każdą akcję.