Zwiększenie zaangażowanie w akcje Emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zwiększenie zaangażowanie w akcje Emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 20/2015

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.04.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:

– w dniu 27.03.2015 r. zbył 35 945 akcji Emitenta, po cenie 0,91 zł za 1 akcję,
– w dniu 27.03.2015 r. nabył 37 412 akcji Emitenta, po cenie 0,92 zł za 1 akcję,
– w dniu 30.03.2015 r. nabył 10 691 akcji Emitenta, po cenie 0,90 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od 27.03. do 30.03. 2015 roku podmiot bliski osoby obowiązanej nabył łącznie 12 158 akcji Emitenta po średniej cenie 0,915 zł za akcję.