Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie

Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 33/2016

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.12. 2016r. do spółki wpłynęły następujące zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie:
-Zawiadomienie złożone przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. przekroczeniu progu 5 % oraz 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends S.A.
– Zawiadomienie złożone przez spółkę Damf Invest S.A. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce Investment Friends S.A.
-Dwa zawiadomienia złożone przez osoby fizyczne o zmianie dotychczas posiadanego pośredniego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce Investment Friends S.A
Treść otrzymanych przez Spółkę zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: