Informacja o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej

Informacja o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 34/2016

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. otrzymał pisemną rezygnację dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki Investment Friends S.A. z pełnienia funkcji w Radzie.
Rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 29 grudnia 2016 r. złożyła Pani Marianna Patrowicz oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz.
Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Członkowie Rady Nadzorczej wnieśli w okresie sprawowania swojej funkcji.