Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Raport bieżący nr 11/2017

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.
Raporty kwartalne publikowane przez Spółkę w roku 2017 będą w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2017r. – 15.05.2017 r. _Poniedziałek_
Jednostkowy raport za III kwartał 2017r. – 13.11.2017 r. _Poniedziałek_
Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2017 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2017r. _ czwartek _.
Raporty roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2017 r._ wtorek _
Jedocześnie Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu