Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 15/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.02.2017r. do spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR złożone przez: spółkę Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Investment Friends S.A.

Treść otrzymanych przez Spółkę zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu