Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 16/2017

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że wdniu 21.02.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Osoby zobowiązane są Członkami Rady Nadzorczej.
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień osoba bliska osoby obowiązanej poza rynkiem regulowanym, w ramach umów cywilnoprawnych dokonała następujących tarnsakcji:
Dnia 17.02.2017 r. zbyła 1.800.000 akcji Emitenta, umową pożyczki
Dnia 20.02.2017 r. zbyła 800.000 akcji Emitenta, umową pożyczki
Dnia 20.02.2017 r. zbyła 1.800.000 akcji Emitenta, umową pożyczki
Dnia 20.02.2017 r. nabyła 214.500 akcji Emitenta, umową zwrotu pożyczki akcji
Dnia 21.02.2017 r. zbyła 1.539.794 akcji Emitenta, umową pożyczki
Łącznie w transakcjach poza rynkiem regulowanym w dniach od 17 do 21.02.2017 r. osoba bliska osób obowiązanych zbyła łącznie 5.725.294 akcji Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu