Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 51/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.08.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 11.08.2017 r. w kwocie 3 000 000,00 złotych w banku PKO BP S.A.

Charakterystyka lokat:

Rodzaj lokat: z oprocentowaniem 1,27 %

Kwota lokaty: 3 000 000,00 zł

Data rozpoczęcia lokaty: 04.08.2017 r.

Data zwrotu lokaty: 11.08.2017 r.

Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu