Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 54/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.08.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 25.08.2017 r. w kwocie 3 000 000,00 złotych w banku PKO BP S.A.
Charakterystyka lokat:
Rodzaj lokat: z oprocentowaniem 1,23 %
Kwota lokaty: 3 000 000,00 zł
Data rozpoczęcia lokaty: 18.08.2017 r.
Data zwrotu lokaty: 25.08.2017 r.
Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu