Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji dokonanych odpisów

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji dokonanych odpisów

Raport bieżący nr 68/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za trzeci kwartał 2017 roku, którego publikacja została przewidziana na dzień 7 listopada 2017 roku Zarząd Emitenta w dniu 6 listopada 2017 roku podjął decyzję o aktualizacji dokonanych odpisów.
Zarząd Spółki Investment Friends S.A. postanowił zaktualizować utworzony odpis na odsetki należne od pożyczki udzielonej spółce Top Marka S.A. na dzień 30 września 2017 roku do kwoty 317 859,04 zł.
Pożyczka gotówkowa Spółce Top Marka S.A. została udzielona przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 141/2014. Wysokość aktualnego zadłużenia spółki Top Marka S.A. wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 7 listopada 2014r. wynosi 7.786.497,97 zł od której to kwoty Emitent nalicza odsetki.
W konsekwencji procedury aktualizacji odpisu, powyższa kwota stanowiąca składową kosztów finansowych Emitenta, będzie miała wpływ na prezentację wyniku finansowego Spółki za trzeci kwartał 2017 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, że nie spodziewa się aby osiągnięte przez Spółkę wyniki za trzeci kwartał 2017 roku w sposób istotny odbiegały od wyników prezentowanych przez Spółkę w poprzednich okresach sprawozdawczych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu