Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG

Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG

Raport bieżący nr 72/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2017 oraz 70/2017 z dnia 30.11.2017r. informuje, że w dniu 13.12.2017r w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 241/2017 _5378_ pod Poz. 46602, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury uzyskania statusu spółki europejskiej, wymagane na podstawie art. 21 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej _Rozporządzenie SE_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu